Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 5 byki

201E-277 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
ET22 to najliczniejsza seria lokomotyw w Polsce …

Elektrowozy serii 201E są głównie w posiadaniu jednej firmy … PKP Cargo nieliczne sztuki jeżdżą u prywatnych przewoźników …