Zduńska Wola Karsznice – lokomotywy część 6

201Eo-014 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Lokomotywy serii 201Eo to też należą do rodziny ET22 …

Markokańczyki tak potocznie można nazwać serię lokomotyw ET22, które zostały repolonizowane po zakupie sześciu sztuk przez firmę Rail Polska (z Maroka) … to że pojawiło się jeszcze kilka innych 201Eo … cud?!