Zduńska Wola przed rozpoczęciem prac


Historyczne już z dzisiejszej perspektywy zdjęcia stacji Zduńska Wola

Remont linii kolejowej numer 14 na łódzkim odcinku od jej początku do Zduńskiej Woli spowodował że wiele stacji zmienia swój wygląd. To właśnie spotkało Zduńską Wolę. Na tych zdjęciach przedstawiona jest stacja jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych … po których stacja zmieniła się nie do poznania.