Stacja Kołobrzeg

Stacja Kołobrzeg

Zadaszenie zejścia/wejścia do labiryntu na peronie 2.