O mnie

O mnie i zdjęcie 🙂
W fotografię kolejową bawię się na poważnie od 2011 roku wcześniej robiłem zdjęcia bardzo sporadycznie. Początkowo zamieszczałem zdjęcia w serwisie bazakolejowa i panoramio. Po likwidacji przez google serwisu panoramio przeniosłem zdjęcia do serwisu flickr. Kiedy to w październiku 2018 roku serwis flickr zapowiedział likwidację darmowych kont stwierdziłem że nie ma sensu bawić się w darmowe serwisy hostingowe i założyłem własną stronę.
Strona ma na celu pokazanie mojego hobby, jest robiona przeze mnie i nie ma charakteru edukacyjnego.

Wsparcie dla autora strony przez bezpośrednie wpłaty na konto:
72 1020 3437 0000 1502 0070 8164

Podział logiczny strony:
1. Podział terytorialny: Województwo / gmina / stacja.
1a. Każde zdjęcie jest otagowane w formacie Stacja, Gmina, Województwo.
1b. Stacja (xxxx) – Kolejne numery oznaczają stacje po które po kolei były odwiedzane przeze mnie z aparatem.
1c. Gmina – naleciałość z serwisu panoramio.com tak mi zostało 🙂
1d. Województwo – największy obszar dla grupy stacji.
2. Podział kolejowy: Linia lub Linie / Typ linii / Rodzaj trakcji
2a. Linia lub linie – Dana stacja może znajdować się na jednej lub większej ilości linii kolejowych.
2b. Typ linii (rozstaw szyn) – trzy możliwości: Wąskotorowe <1435 mm / Normalnotorowe =1435 / Szerokotorowe >1435
2c. Rodzaj trakcji – dwie możliwości: Linie Niezelektryfikowane / Linie Zelektryfikowane
W przypadku pojazdów trakcyjnych:
3. Podział pojazdów kolejowych: Oznaczenie / Rok budowy / Typ / EVN / Producent / Przewoźnik lub Przewoźnicy
3a. Oznaczenie – Z reguły jest ono jednoznacznie identyfikujące dany pojazd kolejowy
3b. Rok budowy – o ile jest znany jest podany jeżeli nie jest znany zaznaczony. Gdy nie jestem pewien roku występuje znak zapytania, lub też używam frazy “rok nieznany”.
3c. Typ pojazdu – oznacza grupę pojazdów które reprezentuje dane oznaczenie może być to jeden typ lub więcej np lokomotywa 201Eo jest w swoim typie lokomotyw jaki i w typie ET22.
3d. EVN – opcjonalna wartość występuje najczęściej w momencie w którym nie jestem w stanie zidentyfikować roku budowy danego pojazdu kolejowego.
3e. Producent – Firma, która wybudowała daną lokomotywę. W przypadku gdy nie jest on znany występuje znak zapytania, lub też używam frazy “producent nieznany.
3f. Przewoźnik lub Przewoźnicy – Tu odnoszę się do oznaczeń lokomotywy oraz barw jakie sobą reprezentuje.

Oznaczenia:
Stacja – Duży obiekt kolejowy z torami dodatkowymi.
Przystanek – Peron lub dwa perony na szlaku kolejowym z reguły bez rozjazdów i torów dodatkowych.
P.O. – Posterunek odgałęziony czyli miejsce gdzie linie kolejowe rozchodzą się w kilku kierunkach.
Lokomotywownia – Miejsce techniczne obsługi lokomotyw i wagonów.
Nieczynna – Obiekt nieużywany obecnie lub jeszcze (będący w budowie).
Dawna – Pozostałości po instalacjach kolejowych.

Kolejność zdjęć: od 15.09.2019 (zmiany od 11-15.09.2021; 25.10.2021)
1. Rozkład jazdy.
2. Przejazd drogowy, przy którym jest przystanek o ile zdjęcie nie zawiera obiektów typu dworzec (bez osobnego zdjęcia dworca). Obie strony przejazdu. W przypadku dużych stacji węzłowych zaczynamy od widoków p.4.
3. Dojazd do stacji (drogi dojazdowe ew. ładownie towarowe, bocznice, rampy).
4. Widoki na północ, południe, wschód i zachód z końca peronu (peronów). Tablice kierunkowe zamieszczane na peronach.
5. Sztandarowa inwestycja PKP PLK czyli stojaki na rowery.
6. Wejścia / zejścia do peronów stacji (widoki z kładki nad torami, labiryntu podziemnego) (widoki na wprost, widoki na windy, na schody).
7. Wejścia / zejścia tradycyjne przez tory.
8. Widok ogólny na dany peron / stację. Pod pojęciem widok ogólny rozumiem widok “z góry” na ten moment z kładek przejścia nadziemnego, po zebraniu środków na drona … będą częstsze takie zdjęcia.
9. Nazwy stacji, od wersji najstarszych (np: na budynkach dworców) do najnowszych na peronach (począwszy od pierwszego peronu stacji).
10. Tablice pamiątkowe oraz pomniki kolejowe, tablice informacyjne (np unijne), pozostałe tablice znajdujące się na danej stacji.
11. Mała architektura peronowa: gabloty z rozkładami, tablice informacyjne (tu np z akcją “bezpieczny przejazd”), ławki czasem też i tablice kierunkowe (o ile nie było już wcześniej, chyba że widok jest szerszy).
12. Elementy drobne np: Słupki hektometrowe, zegary, ogólnie detale.
13. Budynki magazynowe, mieszkalne zarówno od dwóch strony (o ile możliwe).
14. Kolejowe wieże ciśnień oraz żurawie wodne.
15. Nastawnie kolejowe, semafory, tarcze ostrzegawcze.
16. Plac dworcowy max 1-2 ujęcia (ewentualnie wprowadzić ujęcia widok na plac dworcowy od dworca i do dworca).
17. Wnętrze dworca poczekalnia, kasy biletowe, wyjścia na perony z budynku.
18. Budynek dworca kolejowego od strony placu dworcowego o ile ujęcie jest “czyste”.
19. Budynek dworca kolejowego od strony torów kolejowych o ile ujęcie jest “czyste”.
20. Pociągi w kolejności występowania.

Kontakt: ppkrol@gmail.pl
O VKM:
https://www.era.europa.eu/search/site/VKM_enhttps://www.utk.gov.pl/pl/uslugi/dysponenci/uslugi-dla-dysponentow/rejestracja-pojazdow/14962,Oznaczenie-dysponenta-VKM.html

https://www.era.europa.eu/domains/registers/vkm_en

Kody krajów przewoźników jakie napotkałem (Kraje z EVN):
51 – Polska – PL
52 – Bułgaria – BG
53 – Rumunia – RO
54 – Czechy – CZ
55 – Węgry – H
56 – Słowacja – SK
70 – Wielka Brytania – UK / GB
74 – Szwecja – S
80 – Niemcy – D
81 – Austria – A
82 – Luksemburg – L
84 – Holandia – NL
85 – Szwajcaria – CH
86 – Dania –
87 – Francja – F
88 – Belgia – B

Część danych – Link