Stacja Kołobrzeg

Stacja Kołobrzeg

Tablica informacyjna na peronie numer 2 i ulubione piktogramy. To już sektor E peronu.