Stacja (01199): Jugowice

Stacja (01199): Jugowice
Dawna stacja Jugowice
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Walim
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 286
Walim dolnośląskie Polska POL
Linia 0285: Wrocław Główny – Jedlina Zdrój
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 18.06.2020