Stacja (01208): Subkowy Centrum

Stacja (01208): Subkowy Centrum
Przystanek Subkowy Centrum
Województwo: pomorskie
Gmina: Subkowy
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Subkowy pomorskie Polska POL
Linia 0131: Chorzów Batory – Tczew
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 12.08.2020