Stacja (01213): Gdynia Karwiny

Stacja (01213): Gdynia Karwiny
Przystanek Gdynia Karwiny
Województwo: pomorskie
Gmina: Gdynia
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R4 – 150.325
Gdynia pomorskie Polska POL
Linia 0201: Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port Centralny
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 15.08.2020