409Da-634 | Lokomotywownia Idzikowice

SN81-006 | Lokomotywownia Idzikowice

EN57-1685 | Lokomotywownia Idzikowice

EN57-1537 | Lokomotywownia Idzikowice

EN57-1477 | Lokomotywownia Idzikowice