Zastal Zielona Góra (Polska)

Producent: Zastal Zielona Góra (Polska)

Zastal 409D / Fablok 2D
Spalinowozy Typu: WLs150 i WLs180 (Lyd1 Fablok Chrzanów i Zastal Zielona Góra)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe