Stacja Szczecinek

Stacja Szczecinek

Zdewastowane budynki przy torach, nie wiem czy obecnie nie użytkuje ich SOK.

Dodaj komentarz