Stacja Chociw Łaski

Stacja Chociw Łaski

Widok na tablicę z nazwą stacji na peronie drugim.

Dodaj komentarz