Stacja Sędziszów

Stacja Sędziszów

W Hołdzie
Poległym
i pomordowanym
żołnierzom
i członkom
ruchu
oporu
na terenie
Sędziszowa
w walce
z faszyzmem
hitlerowskim
w latach
1939-1945
Społeczeństwo
Sędziszów 1974

Dodaj komentarz