Dawny przystanek Górzyca Reska

Dawny przystanek Górzyca Reska

Wskaźnik W9 w tym wypadku oznacza on ko-niec od-cin-ka przez który na-leży prze-jeżdżać ze zmniej-szoną prędkością.

Dodaj komentarz