Stacja Drawsko Pomorskie

Stacja Drawsko Pomorskie

Bocznica z Drawsku Pomorskim użyta zgodnie z przeznaczeniem po przywiezieniu tu widocznego tłucznia.

Dodaj komentarz