Stacja Iłowo

Stacja Iłowo

W tym miejscu stał pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Postawiony w 1934 roku przez
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Iłowie
Zburzony przez okupanta niemieckiego
w 1939 roku
Iłowo 1999

Dodaj komentarz