Stacja Działdowo

Stacja Działdowo

Widok na wiatę peronową pierwszego peronu obok tablica z rozkładem jazdy i tuż za nią jest już parking. Po lewej stronie stoi pociąg Polregio do Iławy.

Dodaj komentarz