WLs40-372 | Lokomotywownia Rudy

WLs40-372 | Lokomotywownia Rudy

Oznaczenie: WLs40-372
Rok produkcji: 1955
Producent: ZNTK Poznań (Polska)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
Przewoźnik: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
------------------------------------------
WLs-ka jako eksponat w lokomotywowni wąskotorowej.

Dodaj komentarz