WLs50-1935 | Lokomotywownia Rudy

WLs50-1935 | Lokomotywownia Rudy

Oznaczenie: WLs50-1935
Rok produkcji: 1968
Producent: ZNTK Poznań (Polska)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
Przewoźnik: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
------------------------------------------
Tablice znamionowe ułatwiają identyfikację pojazdów, czasami stosuje się zastępcze tablice znamionowe gdy nie można odczytać oryginału, tu tak nie ma jakoś to odczytałem.

Dodaj komentarz