Linia 0292: Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice

Linia 0292: Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice

Stacja (00691): Wrocław Sołtysowice Linia 0143: Kalety – Wrocław Mikołajów


Linie kolejowe