35WE-006

Oznaczenie: 35WE-006
Rok produkcji: 2012
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
EZT Typu: 31WE; 35WE; 36WE; 37WE; 45WE; ED78 EN63; EN98 (Newag Impuls)
Typ: 35WE
Przewoźnik: SKM Warszawa
——————————————
2014.11.28 Warszawa Wschodnia