45WE-002

Oznaczenie: 45WE-002
Rok produkcji: 2015
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
EZT Typu: 31WE; 35WE; 36WE; 37WE; 45WE; ED78 EN63; EN98 (Newag Impuls)
Typ: 45WE
Przewoźnik: Koleje Mazowieckie
——————————————
2015.08.08 Międzyborów