SA137-004

Oznaczenie: SA137-004
Rok produkcji: 2011
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
SZT Typu: SA137 (Newag 220M 221M)
EVN i VKM: 95 51 2 720 080-1 PL-PREG A
EVN i VKM: 95 51 2 720 081-9 PL-PREG B
Typ: SA137
Przewoźnik: Przewozy Regionalne Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
——————————————
2102.06.24 Opole Główne
2012.10.06 Kubice
2017.07.15 Kotórz Mały