Kałudzki Zakład Produkcji Maszyn (Kaługa II) (ZSRR)

Producent: Kałudzki Zakład Produkcji Maszyn (Kaługa II) (ZSRR)
Nazwy:
Kałudzki Zakład Produkcji Maszyn (Kaługa II) (ZSRR)

Spalinowozy: TKG2 (Ls250 Kaługa II)
Lokomotywy: Maszyny torowe