Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Producent: Linke Hofmann-Werke LHW Breslau (Niemcy)

Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Rok produkcji: 1904 Tp1-18
Rok produkcji: 1912 Pd5-17 (13 1247)
Rok produkcji: 1919 Ty1-76
Rok produkcji: 1921 Tp4-259
Ok1-322
Rok produkcji: 1924 TKb-2845
Rok produkcji: 1925 Ty6-3286