Elektrowozy Typu: 181; 182 i 183 (Škoda Pilzno)

Producent: Škoda Pilzno (Czechy; Czechosłowacja)
Elektrowozy Typu: 181; 182 i 183 (Škoda Pilzno)

Typ: 130
Typ: 181
Typ: 182
Typ: 183