WLs40-568

Oznaczenie: WLs40-568
Rok produkcji: 1957
Producent: ZNTK Poznań (Polska)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
Przewoźnik: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
——————————————
2021.09.04 Rudy