411S-20

Oznaczenie: 411S-20
Rok produkcji: nieznany
Producent: ZNTK Stargard (ZPS Sp. z o.o. Stargard) (Polska)
Lokomotywy: Maszyny torowe (ZSP/ZNTK Stargard)
Typ: 411S (Pługi odśnieżne)
EVN i VKM: 99 51 9 592 094-8 PL-PLK
Przewoźnik: PKP Polskie Linie Kolejowe
——————————————
2015.06.13 Rybnik Towarowy