WM-15K Nr 006

Oznaczenie: WM-15K Nr 006 ex WM-15A Nr 153
Rok produkcji: 1985
Producent: ZNTK Stargard (ZPS Sp. z o.o. Stargard) (Polska)
Lokomotywy: Maszyny torowe (ZPS/ZNTK Stargard)
Typ: WM-15K
EVN i VKM: 99 51 9 483 085-8 PL-PLK
Przewoźnik: PKP Polskie Linie Kolejowe
——————————————
2021.11.11 Herby Nowe