Stacja (00015): Czarne

Stacja (00015): Czarne
Stacja Czarne
Województwo: pomorskie
Gmina: Czarne
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Czarne pomorskie Polska POL
Linia 0210: Chojnice – Runowo Pomorskie
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 2011.07.30

2 05.09.2014

3 01.08.2017

4 15.08.2019

5 16.07.2020

6 02.06.2021