Stacja (00019): Zielin Miastecki

Stacja (00019): Zielin Miastecki
Dawna stacja Zielin Miastecki
Województwo: pomorskie
Gmina: Trzebielino
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R4 – 150.325
Trzebielino pomorskie Polska POL
Linia 0212: Lipusz – Korzybie
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 02.08.2011