Stacja (00330): Lasowice Małe Oleskie

Stacja (00330): Lasowice Małe Oleskie
Nieczynna stacja Lasowice Małe Oleskie
Województwo: opolskie
Gmina: Lasowice Wielkie
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
“Lasowice Wielkie” opolskie Polska POL
Linia 0175: Kłodnica – Kluczbork
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2012