Stacja (00331): Borkowice

Stacja (00331): Borkowice
Przystanek Borkowice
Województwo: opolskie
Gmina: Kluczbork
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 293
Kluczbork opolskie Polska POL
Linia 0293: Jełowa – Kluczbork
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2012