Stacja (00334): Laskowice Oleskie

Stacja (00334): Laskowice Oleskie
Przystanek Tuły
Województwo: opolskie
Gmina: Lasowice Wielkie
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 293
“Lasowice Wielkie” opolskie Polska POL
Linia 0293: Jełowa – Kluczbork
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2012