Stacja (00345): Opole Gosławice

Stacja (00345): Opole Gosławice
Przystanek Opole Gosławice
Województwo: opolskie
Gmina: Opole
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 301
Opole opolskie Polska POL
Linia 0301: Opole Główne – Namysłów
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2012