Stacja (00355): Myślina Lubliniecka

Stacja (00355): Myślina Lubliniecka
Nieczynna stacja Myślina Lubliniecka
Województwo: opolskie
Gmina: Dobrodzień
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Dobrodzień opolskie Polska POL
Linia 0175: Kłodnica – Kluczbork
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2012