Stacja (00561): Kępno Zachodnie

Stacja (00561): Kępno Zachodnie
Dawna stacja Kępno Zachodnie
Województwo: wielkopolskie
Gmina: Kępno
Potencjalne kanały kolejowe

Kępno wielkopolskie Polska POL
Linia 0307: Namysłów – Kępno
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 03.07.2013