Stacja (00629): Zbrosławice

Stacja (00629): Zbrosławice
Dawna stacja Zbrosławice
Województwo: śląskie
Gmina: Zbrosławice
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: –
Zbrosławice śląskie Polska POL
Linia 0178: Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 09.11.2013