Stacja (00630): Pyskowice Miasto

Stacja (00630): Pyskowice Miasto
Dawna stacja Pyskowice Miasto
Województwo: śląskie
Gmina: Pyskowice
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: –
Pyskowice śląskie Polska POL
Linia 0198: Pyskowice Miasto – Pyskowice
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 09.11.2013