Stacja (00845): Niemodlin

Stacja (00845): Niemodlin
Dawna stacja Niemodlin
Województwo: opolskie
Gmina: Niemodlin
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – 150.450? dla linii 329
Niemodlin opolskie Polska POL
Linia 0329: Szydłów – Lipowa Śląska
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.08.2015