Stacja (01068): Borne Sulinowo

Stacja: (01068) Borne Sulinowo
Dawna stacja Borne Sulinowo
Województwo: zachodniopomorskie
Gmina: Borne Sulinowo
Potencjalne kanały kolejowe

“Borne Sulinowo” zachodniopomorskie Polska POL
Linia 0425: Łubowo – Borne Sulinowo
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 03.08.2017