Stacja (01181): Świdnica Miasto

Stacja (01181): Świdnica Miasto
Stacja Świdnica Miasto
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Świdnica
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R1 – 150.100
Świdnica dolnośląskie Polska POL
Linia 0137: Katowice – Legnica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 15.06.2020