Stacja (01182): Świdnica Kraszowice

Stacja (01182): Świdnica Kraszowice
Przystanek Świdnica Kraszowice
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Świdnica
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R1 – 150.100
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R? – ? dla linii 286
Świdnica dolnośląskie Polska POL
Linia 0137: Katowice – Legnica
Linia 0285: Wrocław Główny – Jedlina Zdrój
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 15.06.2020