Stacja (01293): Krobia

Stacja (01293): Krobia
Stacja Krobia
Województwo: wielkopolskie
Gmina: Krobia
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R5 – 150.375
Krobia wielkopolskie Polska POL
Linia 0014: Łódź Kaliska – Zasieki [Forst DEU]
Linia 0366: Miejska Górka – Kościan
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.07.2021