Stacja (01325): Czerna

Stacja (01325): Czerna
Przystanek Czerna
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Żukowice
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Żukowice dolnośląskie Polska POL
Linia 0273: Wrocław Główny – Szczecin Główny
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.07.2021