Stacja (01417): Borzytuchom

Stacja (01417): Borzytuchom
Dawna stacja Borzytuchom
Województwo: pomorskie
Gmina: Borzytuchom
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: – – –
Zblewo pomorskie Polska POL
Linia 0212: Lipusz – Korzybie
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 12.08.2022