Stacja (01435): Gołańcz

Stacja (01435): Gołańcz
Stacja Gołańcz
Województwo: wielkopolskie
Gmina: Gołańcz
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Gołańcz wielkopolskie Polska POL
Linia 0356: Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna
Linia 0378: Gołańcz – Chodzież
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Film z przelotu nad stacją:
Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 11.06.2023