Stacja Iława Główna

Stacja Iława Główna

Bojownikom
o Polskość
Warmii i Mazur
w 25-lecie
Powrotu ziemi
Iławskiej
do Macierzy
Kolejarze Węzła
Iława

Dodaj komentarz