Stacja Iława Główna

Stacja Iława Główna

Na peronie drugim znajduje się również tablica bezpieczeństwa. Sieć trakcyjna pod napięciem! Dotknięcie grozi śmiercią.

Dodaj komentarz